I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SerafGM(4): Serafimermedaljen i guld av 7:e storleken - efter 1975/1995 (4)   Sverige

Instiftad år: 1748 Valör: Guld
Ytterligare information:
UNDER REDIGERING

Bärs i länkar på bröstet.

Från och med 1975 upphöjdes denna medalj från bärandekategori F. Ordensmedaljer, till föreliggande kategori D. H.M. Konungens medaljer. Jmf med denna.

Jmf SerafSM1748: Medaljen i silver av 7:e storleken med anledning av Konungens instiftande av Serafimerorden den 23 februari 1748.

Ref: Ref: Hildebrand II s. 66-67 Nr 68, 68 a, 69.

Serafimermedaljen instiftades 1748. Medaljen hör till Serafimerorden men står sedan 1974 direkt till Konungens förfogande, och förlänas i hovprotokollet.
Den tilldelas person som genom humanitär eller allmänt samhällsgagnande gärning gjort sig synnerligen förtjänt.

Medaljen bär på åtsidan Konung Fredrik I:s bild och titulatur. På frånsidan Serafimerordens riddarkedja omslutande inskriptionen: ORDO EQ. SERAPHIN. RESTAURATUS NATALI REGATUS LXXIII. Omskriften lyder: PROCERES CUM PRINCIPE NECTIT (Förenar de främste med fursten) och nederst läses årtalet 1748. Den utdelas i guld av 7. storleken samt bärs i kedjelänkar på bröstet.

Det ska finnas 17 ex av medaljen. 1 ex är borttappat och ej återfunnet. Myntverket tillverkade därför ett nytt ex år 2011 innan nedläggningen (se tillverkningsbild). Förutom att bäras i flerlänkar på bröstet, visar porträtt dokumenterade i bankokommissarie Torgny Lindgrens arkiv på Kungliga Myntkabinettet att medaljer tidigare bars i dubbellänk i knapphålet (jmf t ex Swensk Bergsmans Hedermärke eller Barnhusdirektionens medalj).

Efter innehavarens död skall medaljen, liksom fallet med ordenstecken, återställas till skattmästaren vid Kungl. Maj:ts Orden, till skillnad mot alla övriga kungliga medaljer.

Övrig källa: Svensk Numismatisk Tidskrift 2006:2 s. 29. Artikel av Lars O. Lagerqvist. 

Uppladdad: 2016-06-10 00:58:13, av: Richard Nyström.Dirigenten Herbert Blomstedt mottar Serafimermedaljen av H.M. Konungen i augusti 2012

Uppladdad: 2016-06-10 00:59:17, av: Richard Nyström.Åtsida - produktionsbild Myntverket 2012

Uppladdad: 2016-06-10 00:59:41, av: Richard Nyström.Frånsida - produktionsbild Myntverket 2012

Uppladdad: 2016-06-10 01:07:58, av: Richard Nyström.Förstoring

Uppladdad: 2019-02-21 17:14:41, av: Jonas Arnell.SerafGM Hédi Fried vid minglet efter medaljceremonien

Uppladdad: 2019-02-21 17:15:42, av: Jonas Arnell.Hédi Frieds SerafGM, nytillverkad av Svenska Medalj AB

Uppladdad: 2019-06-04 21:43:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-23 22:32:02, av: Richard Nyström.
Kommentarer: