I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

UUSM: Kungliga Universitet i Uppsala - Den äldre Gustaf Adolf-medaljen i silver   Sverige

Instiftad år: 1733 Valör: Silver
Ytterligare information:
Tillverkad av Svenska Medalj AB i Eskilstuna.

Medaljdiameter 31 mm (8:e storleken)

Den äldre Gustaf Adolf-medaljen delas fortfarande ut. Medaljen är graverad av Hedlinger.

Text på frånsidan:
FELICITAS MVSARVM VPSAL(iensium), som betyder "De upsaliensiska musernas lycka". Medaljen delas ut till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefull utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.


 

Uppladdad: 2012-10-09 19:45:49, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-10-09 19:46:08, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-10-09 19:46:37, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad i silver

Uppladdad: 2012-10-09 19:47:01, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad i silver

Uppladdad: 2012-10-15 11:41:05, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-10-15 11:41:23, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: