I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSGM2(3): Kungl. Patriotiska Sällskapets belöningsmedalj i guld med kungaporträtt och emblem av 2:a (=9:e) stl (3)   Sverige

Instiftad år: 1802 Valör: Guld
Ytterligare information:
Diameter ca 36 mm (9:e storleken). Denna medalj kunde ges för olika förtjänster, främst för lång och trogen tjänst. Vikt 29,5 g. Diameter 35,8 mm.

Medaljen har tidigare kunnat bäras i länk i knapphållet. Se nedan Oskar I.

Ref:
Hildebrand II s. 526 nr 86 (Karl XIV Johan)
Hildebrand II s. 526 nr 66 (Karl XV)
Hildebrand II s. 526 nr 34 (Oskar II) - gravör: Lea Ahlborn.

För dessa medaljer gäller att frånsidan har följande motiv:

"K-L SV. PATR. SÄLLSK. En grupp af industriens m. fl. sinnebilder på en hafsstrand (packbal, merkuriistaf, väfsked, skyttel, bok, hammare, plog, ett städ i sin kubb). Vid sidan solen uppåtgående bak om ett berg. På hafvet ett skepp under segel. Afskärningen tom.".

Denna frånsida har använts av Sällskapet långt in på 1900-talet. 

Uppladdad: 2014-02-22 20:21:33, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-22 20:24:50, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-25 04:35:02, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-25 04:35:19, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-11-19 20:42:04, av: Richard Nyström.Åtsida - medalj i länk

Uppladdad: 2014-11-19 20:42:24, av: Richard Nyström.Frånsida - medalj i länk

Uppladdad: 2017-04-13 17:34:38, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-04-13 17:34:57, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-04-13 17:40:14, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-04-13 17:40:30, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-11-02 21:49:08, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-11-02 21:49:30, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-11-02 21:49:54, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-11-02 21:50:11, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-12-23 21:38:24, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-07-03 19:27:49, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-03 19:28:11, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-19 10:06:47, av: Richard Nyström.Åtsida - Hildebrand II s. 526 nr 34 (Oskar II)

Uppladdad: 2014-02-22 20:25:54, av: Richard Nyström.Etuibild 3

Uppladdad: 2014-02-19 10:07:21, av: Richard Nyström.Frånsida - Hildebrand II s. 526 nr 34 (Oskar II)

Kommentarer: