I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HBRGM: Hemvärnsbefälets Riksförbunds Kungliga medalj   Sverige

Instiftad år: 1996 Valör: Guld
Ytterligare information:
"Förtjänstmedaljen är instiftad att enl H.M. Konungens bemyndigande av Hemvärnsbefälets Riksförbund - HBR - styrelse utdelas för synnerligen förtjänstfull aktiv verksamhet för förbundet samt för synnerligen berömlig gärning för förbundet."

Enligt kompletterande stadgar 1918-09-30 kan vid guldmedaljen ett tilläggstecken med HBR:s emblem sättas på släpspänne.


 

Uppladdad: 2007-08-28 20:58:42, av: Rolf Hertler.
Uppladdad: 2012-07-09 17:11:52, av: Richard Nyström.Medaljset

Uppladdad: 2015-01-27 00:06:30, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-01-27 00:06:46, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-11 11:47:27, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Kommentarer:
2019-06-30 23:15:59Richard Nyström
Tilläggstecken i guld uppladdat enligt följande:
2§:

".... För de som erhållit förtjänstmedaljen i guld tillkommer ett pins av HBRs förtjänsttecken att montera på släpspännet."
2010-07-14 17:15:57Per Forsberg
"Förtjänstmedaljen är instiftad att enl H.M. Konungens bemyndigande av Hemvärnsbefälets Riksförbund - HBR - styrelse utdelas för synnerligen förtjänstfull aktiv verksamhet för förbundet samt för synnerligen berömlig gärning för förbundet."