I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Kungl. Maj:ts Orden - Rikshäroldstecknet   Sverige

Instiftad år: 1780 Valör: Guld
Ytterligare information:
Som ämbetstecken bar rikshärolden Serafimerordens stora ordenstecken på en medaljong av guld i Serafimerordens band runt halsen, skänkt av Gustaf III (v g se bild). Han bar även samtliga kungliga ordnarnas ordenstecken. Rikshärolden bar en häroldsstav klädd i sammet.

Rikshärold var en ämbetsman och officiant vid Kungl. Maj:ts orden. Ämbetet instiftades 1780 av Gustaf III och kom under 1800-talet att uppgå i Ceremonimästareämbetet vid kungliga hovstaterna.[1] I samband med ordensreformen 1974 avskaffades ämbetet.

Mellan 1818 och 1847 fanns två rikshärolder; en i Sverige och en i Norge.

Uppgifter och ansvar

Rikshärolden var alltid riddare av Nordstjärneorden och hade till uppgift att föra Serafimerordens matrikel, att ombesörja förfärdigandet av serafimerriddarnas vapensköldar samt att, då en riddare dog, låta ringa för honom i Riddarholmskyrkan och där uppsätta hans sköld. Rikshärolden hade även en ceremoniell roll vid kröningar, kungliga dop samt vid riksdagens högtidliga öppnande och avslutande.

Vid kröningarna skulle rikshärolden bland annat utropa att kungen blivit krönt med orden; "Nu är den stormäktigste högborne Furste och Herre N.N. smord och kallad till Sveriges konung, med dess underliggande provinser, han och ingen annan!".

Ämbetsdräkten var ursprungligen en häroldskåpa av purpurfärgad sammet med serafimerordens härskri, IHS, och andra gulddetaljer insydda. Senare, troligen 1873,[7] ersattes kåpan av hovuniform med ett brett sammetsbantlär.

Siste Rikshärold var Lars-Olof Ekberg 1973-1974.

Källa: Wikipedia


 

Uppladdad: 2013-12-22 04:18:21, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-12-22 04:18:50, av: Richard Nyström.Frånsida med inskription

Uppladdad: 2013-12-22 04:19:59, av: Richard Nyström.Rkshärolden

Uppladdad: 2013-12-22 04:20:47, av: Richard Nyström.Rikshäroldens stav och kåpa.

Uppladdad: 2013-12-22 04:28:21, av: Richard Nyström.Rikshärolden till häst, år 1935.

Uppladdad: 2013-12-22 04:29:28, av: Richard Nyström.Rikshäroldens bantlär.

Kommentarer: