I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvJägfbGM: Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1856 Valör: Guld
Ytterligare information:
Svenska Jägareförbundet instiftades av Oskar I år 1857. Medaljen bär dennes porträtt på åtsidan.

I början utdelades Jägarförbundets medalj i guld, silver och brons "för att förvaras" dvs var ej bärbara. Först senare fick de band, krona och bäranordning.

Ref: Hyckert, Nr 7.

Gällande stadgar:

Utmärkelser
§ 20
Den medalj Jägareförbundet genom nådigt tillstånd den 28 februari 1974 fått rätt att utdela kan genom beslut av årsstämman tilldelas person som utför en för jakt och viltvård i riket betydelsefull gärning. Medaljen präglas i guld eller silver och är försedd med H M Konungens bild.
Guldmedaljen kan komma ifråga i mycket sällsynta fall för utomordentliga förtjänster.
Silvermedaljen utdelas som en hög utmärkelse i begränsad omfattning.
Jägareförbundets förtjänsttecken i guld eller silver kan genom beslut av förbundsstyrelsen tilldelas person som genom en värdefull insats främjat förbundets intressen.


 

Uppladdad: 2013-02-19 10:43:21, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-12-21 20:58:16, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-12-21 20:58:39, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-02-04 01:27:08, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-02-04 01:27:25, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-02-04 01:27:44, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2016-02-04 01:29:21, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: