I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HA:sGM: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1967 Valör: Guld
Ytterligare information:
Diameter 33 mm (8:e storleken).

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (stavas utan bindestreck och kommatecken).

Medaljen heter "Akademiens Förtjänstmedalj i guld". Miniatyr tillkom 1986.

Litteratur: Medaljer och jetonger slagna av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1753-1986. Nils Ludvig Rasmusson och kompletterat av Lars O. Lagerqvist. 1992. Almqvist & Wiksell International.


 

Uppladdad: 2012-08-21 00:32:57, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-08-21 00:33:23, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: