I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

RSO/LSO: Kungl. Svärdsorden - Riddare/ledamot av första klassen   Sverige

Instiftad år: 1748 Valör: Guld
Ytterligare information:
År 1889 delades också riddargraden i två klasser, varvid II:a klassen endast tilldelades utländska medborgare.

-----------
Svärdsorden instiftades 1748 av Fredrik I och hade från början 2 grader (kommendör och riddare) men fick senare 5 st. Svärdsorden utdelas till officerare för tapperhet och framstående tjänst i krigstid samt för långvarig och gagnande verksamhet i krigsmakten i fredstid. Ordenskorset är av maltesertyp vars centrum utgörs av en blå emaljskiva med ett svärd omgivet av Sveriges Tre Kronor. Riddare av Svärdsorden förkortas RSO och kommendör KSO.
Som en särskild värdighet, som endast kan utdelas då Sverige är i krig, instiftade Gustav III år 1788 Riddare med stora korset, uppdelad 1814 i två klasser, Riddare med stora korset av första klass och Riddare med stora korset. Storkorset har en tillhörande kedja.

Av Christian Thorén, Museiintendent, Göteborgs Stadsmuseum


 

Uppladdad: 2012-02-13 11:29:08, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-03-01 14:56:29, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2013-03-25 00:08:41, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-03-25 00:09:07, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-03-25 00:09:36, av: Richard Nyström.Ordenstecknet i etui

Uppladdad: 2013-06-10 10:44:52, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2013-07-06 00:09:36, av: Richard Nyström.Åsida - buren i uniform

Uppladdad: 2014-03-03 19:49:08, av: Richard Nyström.Utländsk grupp

Uppladdad: 2016-10-02 14:20:38, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr, observera infälld bouton i bandet

Uppladdad: 2016-11-02 21:49:51, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr, observera infälld bouton i bandet

Uppladdad: 2016-11-02 21:51:14, av: Richard Nyström.grupp miniatyrer

Uppladdad: 2016-11-02 21:56:07, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr, observera infälld bouton i bandet

Uppladdad: 2016-12-25 21:58:13, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2018-11-06 16:00:59, av: Richard Nyström.Åtsida - grupp

Uppladdad: 2018-11-06 16:01:22, av: Richard Nyström.Frånsida - grupp

Kommentarer: