I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvFMGM: Sveriges Frivilliga Motorbåtskårs förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1929 Valör: Guld
Ytterligare information:
Nådigt tillstånd 1929-01-23/1941/1951/1974/1982
Band: mörkblått med två breda gula ränder på vardera sidan
Sveriges frivilliga motorbåtskårs förtjänstmedalj i guld (SvFMGM) 1929-1941
Sjövärnskårens förtjänstmedalj i guld (SVKGM) 1941-1982

Grundad 11 juni 1915 och en av de relativt okända frivilligorganisationerna. Organisationen stor till krigsmaktens förfogande. Föregångare var Göteborgs frivilliga motorbåtsflottilj som bildades 1913. Organisationen ombildades 1 november 1941 till Sjövärnskåren.


 

Uppladdad: 2012-02-16 14:56:59, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-02-16 14:57:38, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-02-16 14:58:59, av: Richard Nyström.Organisationens emblem

Uppladdad: 2012-02-16 14:59:17, av: Richard Nyström.Mössmärke

Uppladdad: 2012-02-16 15:00:04, av: Richard Nyström.Skorstensmärke

Uppladdad: 2012-02-16 15:00:36, av: Richard Nyström.Gadiljett (vimpel) modell 1915

Uppladdad: 2013-02-20 20:04:34, av: Jonas Arnell.Åtsida, medalj daterad 1930

Uppladdad: 2013-02-21 07:46:10, av: Richard Nyström.Åtsida - KMO:s samling

Uppladdad: 2013-02-21 07:46:32, av: Richard Nyström.Frånsida - KMO:s samling

Kommentarer:
2013-02-23 00:08:41Richard Nyström
T ex när det gällde regeringsmedaljerna fr o m ca 1840-1930 graverades namnet på en separat bricka som lades i stampen inom eklöfsornamentet så att när medaljen präglades kom namnet i upphöjd relief - detta ansågs extra fint. Medaljen blev därmed specialtillverkad för en viss bestämd person (t ex Illis quorum och För nit och redlighet i rikets tjänst). Idén spreds och användas även för vissa andra medaljer. Det finns massor av bilder på detta bland reg-medaljerna till intäkt för tekniken.

När en annan person skulle ha en medalj bytes namnbrickan bara ut och en ny bricka stoppades in i samma verktyg - enkelt och smidigt.

Senare blev det för kostsamt att "skräddarsy" medaljerna.
Fr o m mitten på 30-talet används diamantgravyr för att gravera namnen så att de blir ristade "nedåt". Då slipper man ett extra tillverkningsmoment. När det gäller medaljen med det grönvita bandet ser det ut som att samma "brickteknik" har används som med vissa regeringsmedaljer. Intressant.
2013-02-22 22:57:24Jonas Arnell
Jag tror att jag har fått bilden från en Tradera-auktion (där jag fått OK från säljaren att använda bilden) så jag har inte sett den i verkligheten. Jag har sparat bildfilen med 1930 i namnet, vilket betyder att årsstämpeln har framgått.

En sak som skiljer denna medalj från de andra är hur medaljmottagarens namn är utfört. På andra medaljer är de graverade "nedåt"/konktavt in i medaljen. På den här medaljen ser man på skuggorna att mottagarens namn är "uppåt"/konvext, att hela rektangeln i upphöjda delen i medaljen är individuellt tillverkad och insatt i medaljen. Har du sett något liknande?
2013-02-21 18:05:46Richard Nyström
Jag förstår. Det grönvita kan vara hemmabygge alt något annat. Det är inte alldeles ovanligt; det finns regeringsmedaljer med landskapsband (ännu ej uppladdade) och andra kuriosa (vaccinationsmedaljer), och andra med bytta band, mer eller mindre påhittiga som kan vara nog så autentiska i dess historiska sammanhang. Bilden kan självklart säkert behållas som kuriosum med förbehåll för att det fortfarande är ett ?-tecken.

Jag tror att bandet från början hör till en skyttemedalj som sedan har sytts fast eller så kan det vara en tidig prototyp. Det vore intressant veta mer om själva bilden - var den kommer ifrån så att den kan ge ledtrådar. Du verkar i alla fall ha sett den IRL.
2013-02-21 17:21:51Jonas Arnell
Jag tror du missförstod, jag menade inte att blått band är hemmabygge, utan just det grönvita med tanke på att det inte känns särskilt maritimt. Sättet att fästa medaljen på det grönvita bandet avviker också, öglan är sydd på bandet, inte trädd rakt igenom bandet som är det vanliga. Dessutom är bandet vridet 90 grader, också det avvikande.

Det som ändå fick mig att fundera lite och spara bilden är att det är en såpass tidig medalj, från 1930 när medaljen instiftades 1929. Det öppnar i teorin en möjlighet att bandet sett annorlunda ut initialt.

Medaljen med dess avvikande band är en kuriositet i dess rätta bemärkelse och det vore intressant att förstå varför den ser ut som den gör. Men det är helt visst som du skriver att blått band med gula ränder är det rätt och att den bör utgå från medalj.nu.
2013-02-21 07:44:13Richard Nyström
Ej hemmabygge. Det grön/vita bandet är fel och finns inte. Färgen ska vara blått med gula ränder.

Det är viktigt ta reda på uppkomstbetingelserna en bild som är uppladdad. Om det är en auktionsbild kan det vara att de har rört till det och blandat/kombinerat banden fel.

Bilder ska i bästa fall helst vara källbilder från autentiserande samlingsmiljö.

Av bilden det ser man att bandet inte är integrerat med medaljen. Bilden bör utgå som felkälla.

Kolla också Braunstein sid 60 (2007). Anm. Braunstein sammanblandar Kungl. Motorbåtsklubben medalj med Sveriges Frivilliga Motorbåtskårs förtjänstmedalj i guld. Bilden visar Motorbåtskårsmedaljen - med det blå/gula bandet enl. ovan.

Laddar upp ny bild från KMO:s referenssamling med rätt band.
2013-02-20 20:06:36Jonas Arnell
Medaljen med band kluvet i grönt och vitt är från 1930. Annat band initialt, eller hemmabygge?