I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KAKGM: Kungliga Automobil Klubbens förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1942 Valör: Guld
Ytterligare information:
Utdelas till medlem som under en följd av år gjort stora och förtjänstfulla insatser för KAK. Bland mottagarna märks bland andra Jonas Gavell, Bo Björkman, Johan Hallenborg, HKH Prinsessan Lilian, Ando Wikström, Sture Boström, Philip von Mecklenburg, Sverker Littorin, Peter Norlindh och 2011, Christer Zetterberg, Mikael Gripenstedt och Anders Ydstedt


 

Uppladdad: 2012-07-01 14:28:09, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-02-13 11:15:40, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-02-13 11:16:02, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-07-27 21:59:18, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-07-27 21:59:34, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2013-06-13 00:23:46Sara Backlund
KAK bildades 1903 och grundaren var greve Clarence von Rosen.
2013-02-05 20:08:26Richard Nyström
Ska försöka spåra bild av denna medalj, intressant!
2013-02-05 01:03:14Jonas Arnell
På Wikipedia står att Leif Johansson OffFrHL har fått KAK:s minnesmedalj i guld 2005 ("KAKMGM"). Hör sannolikt samman med att KAK fyllde 100 år 2003 (möjligen ska det vara detta årtalet i stället).

Finns en enda bild på medaljen på KAKs webplats och är dess tidning, en bild på Leif. Band: kluvet i blått och guld. Kunglig krona och porträtt.