I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FSvFlBM: Drottning Victorias Sjövärnsmedalj i brons - Föreningen Sveriges Flotta   Sverige

Instiftad år: 1944 Valör: Brons
Ytterligare information:
Medalj 39mm i diameter.

Föreningen Sveriges Flotta bildades 1906 på initiativ av drottning Victoria för att väcka folkets intresse för sjöfartens och flottans betydelse för landets försörjning och försvar. Föreningen upphörde 1983 och uppgick i Kungl. Örlogsmannasällskapet.


 

Uppladdad: 2012-03-03 00:14:30, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-03-03 00:14:55, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-09-23 19:20:22, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-09-23 19:20:46, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: