I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSSM2: Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i silver för utmärkt yrkesskicklighet i 2:a (=9:e) stl, Hantverksmedaljen   Sverige

Instiftad år: 1802 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medalj för utmärkt yrkesskicklighet, kallad Hantverksmedaljen.

Den delas ut mycket selektivt. Den är i silver och bäres i gulgrönt band.
Det gulgröna bandet symboliserar sädesåkern och gräsvallen, något som från starten låg Sällskapet varmt om hjärtat – Gustav III skrev under dess grundregler på 1700-talet. Då var den stora näringen jordbruk och Sällskapet bidrog aktivt till att lära ut växelbruk. Istället för att låta jorden ligga i träda skulle vallväxter odlas. Allt för att avvärja den årliga vårsvälten för djur och människor.


 

Uppladdad: 2011-04-20 22:22:56, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-04-20 22:23:17, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-03-03 21:28:36, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad

Uppladdad: 2012-03-03 21:28:50, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad

Uppladdad: 2012-03-04 13:34:15, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad

Uppladdad: 2012-03-04 13:34:36, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad

Kommentarer: