I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GMmf18mkedja: Medaljen För medborgerlig förtjänst i guld av 18:e storleken med kedja   Sverige

Instiftad år: 1832 Valör: Guld
Ytterligare information:
Diameter: 56 mm (18:e storleken).

Bärs i länk om halsen. medaljen infördes år 1832, ( som en svensk motsvarighet till medaljen Illis Quorum Meruere Labores vilken avsågs i fortsättningen endast förlänas utländska medborgare, så blev dock inte fallet utan medaljerna kom att förlänas jämsides åt olika kategorier), och har sedan dess utdelats huvudsakligen till förtroendevalda samt kommunala tjänstemän av de mest skilda slag. Medaljen tilldelas i 18 (med guldkedja om halsen) 12 i band kring halsen), 8 och 5 storlekarna i band på bröstet. Medaljbandet är mellanblått med gula kanter. Medaljen förlänas, sedan 1970- talet, alltmera sällan och har nu upphört. Ursprungligen hade denna medalj högblå bandfärg.

1835
Gabriel Bergergren (1775-1841). "Han erhöll den 5 Juni 1835 den
större guldmedaljen för medborgerlig förtjenst samt af Kronprinsen en större silfvermedalj".

1846
1. Swartz, John, fabriksidkare
Källa: Nordisk familjebok / 1800-talsutgåvan. http://runeberg.org/nfao/0485.html

1851
Otto Edvard Carlsund. Fartygskonstruktör. K. M:t beslöt i sitt statsråd "att
låta pregla en medalj i guld af 18:e storleken för att öfverlemnas åt Carlsund, som ett erkännande af »medborgerlig förtjenst»". Källa: http://runeberg.org/wiesminn/0537.html

1873
2. Swartz, Jakob Erik, fabriksidkare (den förres son)
3. Swartz, Johan Gustaf, affärsman (den förres bror)

 

Uppladdad: 2011-05-22 17:07:29, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-22 17:07:45, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-06-15 23:53:53, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad

Uppladdad: 2011-06-15 23:54:23, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad

Uppladdad: 2011-07-12 12:06:44, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-12 12:07:05, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-10-20 02:48:31, av: Richard Nyström.Åtsida - bronsavslag

Uppladdad: 2011-10-20 02:48:59, av: Richard Nyström.Frånsida - bronsavslag

Kommentarer: