I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

ProPstSM: Kungl. Sällskapet Pro Patrias större medalj i silver av 11:e stl För medborgerliga dygder   Sverige

Instiftad år: 1799 Valör: Silver
Ytterligare information:
Ref:

Hildebrand II s. 260 nr 43 (Gustav IV Adolf)
Hildebrand II s. 300 nr 42 (Karl XIII)
Hildebrand II s. 369 nr 87 (Karl XIV Johan) "För medborgerliga dygder"
Hildebrand II s. 369 nr 88 (Karl XIV Johan) "För trohet och flit".
Hildebrand II s. 427 nr 59 o 61 (Oskar I) "För medborgerliga dygder" resp "För trohet och flit".


Dessa medaljer var bärbara om halsen och hade mestadels krona upptill.


 

Uppladdad: 2014-02-25 04:59:50, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterat arkivexemplar

Uppladdad: 2014-02-25 05:00:14, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterat arkivexemplar

Kommentarer: