I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KMKGM: Kungl. Motorbåtsklubbens förtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: 1923 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medalj 32 mm i diameter.

Kungl. Motorbåtsklubben, KMK, grundades år 1915 ur KAK (Kungliga Automobil Klubben).

Klubben har två hamnar, Djurgårdshamnen i Stockholm och klubbholmen Högböte, belägen i Stockholms skärgård strax SO om Möja.

KMK Utmärkelser

Nedanstående är en sammanställning av de utmärkelser, nålar och plaketter som KMK kan utdela. Sammanställningen ges i rangordning, den förnämligaste överst.

Höge Beskyddare är Konungen
Förste Hedersledamot är Drottningen och Kronprinsessan (i dagsläget enbart Drottningen).

Till Hedersledamot kan kallas
1. övriga medlemmar av svenska Konungahuset;
2. medlem av KMK som i betydande omfattning gagnat dess verksamhet;
3. annan person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt gagnat KMK ändamål och intressen.

KMK FÖRTJÄNSTMEDALJ
Förtjänstmedaljen "kan utdelas till medlem av KMK, som under en följd av år inlagt så stora förtjänster om klubbens verksamhet, att han (eller hon) därmed gjort sig förtjänt av klubbens synnerliga tacksamhet och erkänsla." (Citat ur Reglemente för KMK Förtjänstmedalj. Där finns även utformningen beskriven). /Denna medalj är i 8:e storleken och förgylld/.

KMK FÖRTJÄNSTTECKEN
Förtjänsttecknet utformas som KMK-märket omgivet av en lagerkrans med tre, två eller en blå stjärna i nederdelen av kransen

KMK Förtjänsttecken med tre stjärnor utdelas till person som utsetts till Hedersledamot.

KMK Förtjänsttecken med två stjärnor utdelas enligt endera av följande tre motiveringar:
1. till medlem i KMK vilken gjort Klubben så stora tjänster och på sådant sätt främjat dess syften, att han eller hon kan anses vara värd KMK tacksamhet och erkänsla
2. till medlem i KMK som under en lång följd av år på ett synnerligen verksamt och förtjänstfullt sätt bidragit till främjandet av KMK syfte
3. till KMK ordförande när denne blir nyvald.

KMK Förtjänsttecken med en stjärna kan utdelas till medlem som en följd av år, dock minst fem, aktivt arbetat för KMK som styrelse- eller kommitté-ledamot

KMK PLAKETT
Plaketterna finnes i tre nivåer och bör företrädesvis utdelas på sådant sätt att den som ej har erhållit plakett tidigare, erhåller brons, därefter silver och sist guld. Följande motiveringar gäller för de tre nivåerna

KMK Plakett i Guld

KMK Plakett i Silver

KMK Plakett i Brons

Därutöver finns KMK 25-årsnål samt Navigationsmärken i Brons, Silver och Guld samt Mästarmärket i Navigation. Navigationsmärkena utdelas enligt särskilda tävlingsregler fastställda av KMK och KSSS.
Denna sammanställning är gjord i samband med att KMK Förtjänsttecken för första gången utdelas vid KMK Höstmöte 14/11 2003.


 

Uppladdad: 2013-02-14 23:15:56, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-14 23:16:14, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-10-29 23:43:39, av: Richard Nyström.Åtsida - Gustav VI Adolf

Uppladdad: 2013-10-29 23:47:10, av: Richard Nyström.Exceptionell pjäs: KMK:s 75års jubileumsmedalj (ej bärbar) i 18k guld vägandes 74,9 g.

Uppladdad: 2014-01-23 20:19:56, av: Richard Nyström.Åtsida - verktygsmaterial

Uppladdad: 2014-01-23 20:20:25, av: Richard Nyström.Frånsida - verktygsmaterial

Uppladdad: 2017-02-11 15:07:15, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-08-07 23:06:37, av: Richard Nyström.Minnesjetong i brons, jmf guldversionen. Ca 50 mm i diameter.

Kommentarer: