I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

4.MinkrifljMM: 4. Minkrigsflottiljens (4. minkrflj) minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 2006 Valör: Silver
Ytterligare information:
Fjärde minkrigsflottiljen (4. minkriflj) var tidigare en svensk Minkrigsflottilj inom Försvarsmakten som verkade fram till 2005. Förbandets stab var förlagd till Haninge garnison i Haninge, Södermanland.

Flottiljen ingick i en tidigare organisation av den svenska flottan där de olika flottiljerna var indelade efter uppgifterna ytstrid, ubåtstjänst och minkrig. Genom försvarsbeslutet 2004 upphörde denna organisation den 31 december 2004 och i stället infördes sjöstridsflottiljerna, där varje flottilj innehar alla de funktioner som svenska örlogsfartyg, förutom ubåtar, hanterar: ytstrid, ubåtsjakt och minkrig. Den 12 januari 2005 lades därför Fjärde minkrigsflottiljen ned och slogs ihop med Andra ytstridsflottiljen och bildade Fjärde sjöstridsflottiljen.

Del av Ostkustens marinbas; högkvarter Haninge garnison; Förläggningsort: Stockholm, Karlskrona och Uddevalla/Skredsvik. Motto: Prudentia et constantia (Förstånd och uthållighet. Marsch: Vivi esperanto (Rydberg).

Källa: Wikipedia


 

Uppladdad: 2010-03-16 20:32:08, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2010-03-16 20:32:22, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2010-03-16 20:32:34, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2014-04-04 18:29:14, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: