I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

1.ubfljGM: Första ubåtsflottiljens förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 2014 Valör: Guld
Ytterligare information:
UNDER EDITERING

Tillverkare: Svenska Medalj AB i Eskilstuna.

Åtsidesdevis: Esse non videri (Vara men inte synas).

Frånsidestext: a) guld: "För synnerligen förtjänstfulla insatser"; b) silver: "För mycket förtjänstfulla insatser".
---------------------

Första ubåtsflottiljen (1. ubflj) är ett svenskt marint insatsförband inom Försvarsmakten som verkat i olika former sedan 1994. Förbandets stab är förlagd till Karlskrona i Blekinge.

Historik

Första ubåtsflottiljen har sitt ursprung från 1904, då det svenska ubåtsvapnet bilades med HMS Hajen som första ubåt. 1918 ingick ubåtsvapnet som 1.undervattensbåtsdivisionen i Kustflottans sammansättning. 1934 hade ubåtsvapnet organiserats som Ubåtsavdelningen innehållandes tre divisioner. 1951 hade förbandet sitt nuvarande namn, och ingick i kustflottan som 1.ubåtsflottiljen.

Under 1970-talet tillkom Flottan dykarskola till flottiljen, vilken senare bildade Dykdivisionen, där bland annat ubåtsräddningsfartyg ingick i.
1994 bildades Första ubåtsflottiljen under namnet Första ubåtsavdelningen (1.UbA). Detta genom att samtliga förband och enheter inom Försvarsmakten kaderorganiserade, och fick en fast organisation. 1998 fick flottiljen sitt nuvarande namn Första ubåtsflottiljen (1.ubflj), och genom försvarsbeslutet 2004 omlokaliserades staben för flottiljen från Horsfjärden till Karlskrona.
Mellan åren 2005 och 2007 hyrde USA ubåten HMS Gotland. Vilken blev flottiljens största och hittills (2013) enda internationella insats.

Verksamhet

Förbandet har 280 anställda officerare, varav 50 är reservofficerare. Innan 2009 gjorde omkring 100 värnpliktiga sin grundutbildning varje år vid 1. ubåtsflottiljen.
Vid flottiljen finns det år 2013 fem ubåtar, tre av Gotlandsklass och två av Södermanlandsklass samt Sjötransportenheten som är ett specialoperationsförband (FM SOF). Efter modifiering av de båda äldsta ubåtarna av Södermanlandsklassen, senast av HMS Östergötland år 2005, har samtliga ubåtar luftoberoende Stirlingmaskineri och är utrustade också för internationell tjänst.

Organisation

Mellan åren 1904 och 1998 ingick ubåtsvapnet i Kustflottan, nedan ses hur ubåtsvapnet var sammansatt vid olika tidsepoker. Under 1930-talet ingick ubåtsvapnet i Vintereskadern, vilken var den rustade delen av Flottan vintertid. Delar av Ubåtsvapnet ingick under andra världskriget i Göteborgseskadern och Karlskronaavdelningen.

Källa: Wikipedia


 

Uppladdad: 2014-01-17 12:04:09, av: Richard Nyström.Vapen

Kommentarer: