I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SkarabregGM: Kungl. Skaraborgs Regementes (P 4) förtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: 1942 Valör: Guld
Ytterligare information:
Regemente konverterades från infanteriregementet Skaraborgs regemente (I 9) år 1942 och gavs namnet Skaraborgs pansarregemente. Regementet gavs beteckningen P 4 (Pansarregemente 4) och var förlagt i Skövde. Regementet bytte 1963 namn till Skaraborgs regemente, och fick 1974 beteckningen P 4/Fo 35 efter att det slogs samman med Skaraborgs försvarsområde (Fo 35).

Den 31 december 1997 avvecklades Skaraborgs regemente (P 4/Fo 35) som försvarsområdesregemente. Regementet kom då att uppgå i Skaraborgsbrigaden under det nya namnet Skaraborgs regemente och Skaraborgsbrigaden (MekB 9), detta efter tidigare beslut i 1996-års försvarsbeslut. Skaraborgs försvarsområde (Fo 35) integrerades som Skaraborgsgruppen inom Västra Götalands försvarsområde (Fo 32), under ledning av Västkustens marinkommando (MKV).

Genom att brigaderna och försvarsområdena avvecklades den 30 juni 2000 i samband med försvarsbeslutet 2000, återupprättades regementet den 1 juli 2000 som ett självständigt förband under sitt gamla namn, Skaraborgs regemente (P 4) den 1 juli 2000.
Genom försvarsbeslutet 2004 kom två stycken hemvärnsgrupper, Bohusdalgruppen (BDG) och Skaraborgsgruppen (SKG), att tillföras till regementet den 1 januari 2006, detta på grund av att Södra militärdistriktet avvecklades. (Källa: Wikipedia).


 

Uppladdad: 2014-01-24 14:50:37, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-01-24 14:50:57, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-01-24 14:51:42, av: Richard Nyström.Regementsområdet i Skövde - 1940-tal.

Uppladdad: 2014-01-24 14:53:01, av: Richard Nyström.Vapen

Uppladdad: 2017-03-06 21:00:00, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-03-06 21:00:20, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-03-06 21:00:40, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-03-06 21:00:56, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: