I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

UpplfflMBM: Upplands flygflottiljs (F 16) minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 2003 Valör: Brons
Ytterligare information:
Tack till David Pekkala för bilden.

Minnesmedaljen för F 16 finns endast i en valör, den finns enkom i brons. Valet mellan silver och brons avgjorde under ett möte med berörda på F 16. Claes Widén designade medaljen.


 

Uppladdad: 2007-11-26 01:43:54, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2008-12-01 08:46:40, av: Peder Peterson.
Uppladdad: 2017-02-01 20:38:56, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-02-01 20:39:25, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: