I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GotlvkGM: Gotlands luftvärnskårs (Lv 2) hedersmedalj   Sverige

Instiftad år: 1990 Valör: Guld
Ytterligare information:
Instiftad 1990-03-20.
Medaljen är av 9:e storleken (36 mm).
Medaljband: 35 mm, vitt med en bred röd rand på vardera sidan. (förkortning: GotlvbatGM)

Medaljen präglas i guld. Framsidan upptas av luftvärnsbataljonens vapen (landskapet Gotlands vapensköld, lagd över två vingadekanoner och krönt av en kunglig krona) samt text i relief "Gotlands luftvärnsbataljon". Baksidan med lagerkrans i relief.

Historik
I slutet av 1989 beslöt övlt G Jansson att instifta Gotlands luftvärnsbataljons hedersmedalj. Totalt har 53 medaljer utdelats.

Skrivelser
(Lv 2 980:650 1990-03-06, ÖB/Fst 1990-03-20 Pers 2 980:611).

Medaljen utdelas för berömlig gärning av utomordentlig vikt, avgående förbandschef, yrkes- och reservofficerare efter tjugo års anställning vid eller tillhörighet till Lv 2 samt till förbandschefer som tjänstgjort minst 3 år.
----------
Gotlands Luftvärnskårs förtjänstmedalj / hedersmedalj i guld
Instiftad 1990 som Gotlands luftvärnsbataljons hedersmedalj GotlvbatGM /omarbetad till GotlvkGM vid namnändring 1994.
Medaljen är av 9:e storleken (36 mm). (förkortning: GotlvkGM)

Medaljen präglas i guld. Framsidan upptas av luftvärnskårens vapen (landskapet Gotlands vapensköld, lagd över två vingadekanoner och krönt av en kunglig krona) samt text i relief "Gotlands luftvärnskår". I skölden en bagge med fana. Baksidan med lagerkrans i relief. Bredd: 32.0 mm, Höjd: 90.0 mm. Band: 35 mm, vitt med en bred röd rand på vardera sidan. Totalt har 53 medaljer utdelats. (Lv 2 980:650 1990-03-06, ÖB/Fst 1990-03-20 Pers 2 980:611)

Medaljen utdelas för berömlig gärning av utomordentlig vikt, avgående förbandschef, yrkes- och reservofficerare efter tjugo års anställning vid eller tillhörighet till Lv 2 samt till förbandschefer som tjänstgjort minst 3 år.


Information och bilden är hämtad från:
http://www.tjelvar.se
Gå gärna dit för mer information


 

Uppladdad: 2010-03-05 08:04:45, av: PeO Sandberg.även GotlvkGM

Kommentarer: