I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

RoslvkMGM: Roslagens luftvärnskårs (Lv 3) minnesmedalj i guld (1)   Sverige

Instiftad år: 2000 Valör: Guld
Ytterligare information:
Jmf RoslvkMSM: Roslagens luftvärnskårs (Lv3) minnesmedalj i silver, variant (2).

"Kommentarer:
2013-01-30 14:18:35 Magnus Öhnner [Remove]
Ett fåtal medaljer i guld delades ut till särskilt förtjänta inom och utanför kåren; minns jag rätt var en av mottagarna dåvarande kommendanten i Stockholm öv 1. Kim Åkerman. Jag tror mig vara ganska säker i mitt minne av att silvermedaljen tilldelades all personal, såväl aktiv militär personal som personal i reserven och civila, som var anställd vid kåren dagen för nedläggningsbeslutet, men att antalet guldmedaljer var i storleksordningen 5-15. Jag har också ett minne av att civilanställda damer tilldelades medaljen i bandrosett, men där är jag betydligt osäkrare och skulle uppskatta att få höra om någon annan har bättre minnesskärpa rörande den detaljen."


 

Uppladdad: 2014-12-10 19:38:50, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-09-29 23:20:48, av: Richard Nyström.Släpspänne

Kommentarer:
2014-12-10 19:42:37Richard Nyström
Denna medalj är i förgylld silver. Därmed omfattas den implicit av bärandetillståndet trots att den ser "guldig" ut. Rent tekniskt är det frågan om en silvermedalj med silverstämplar.

Det framgår också att guldversionen delats ut till honoratiores.