I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GotlvkMSM: Gotlands luftvärnskårs (Lv 2) minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 2000 Valör: Silver
Ytterligare information:
Instiftad 2000-03-14
Medaljen är av 9:e storleken. Fastställd förkortning: GotlvkMSM.

Medaljband: Kluvet i rött, vitt, orange, vitt och rött.

Utformning
Vapenskölden lagd över två korslagda kanoneldrör och ett par vingar samt krönt med en kunglig krona. I skölden en bagge med fana. På frånsidan en lagerkrans.
Inskription: Gotlands luftvärnskår.

Historik
Då förslaget om att lägga ner Lv 2 lades fram ansökte Lv 2 om att få instifta en minnesmedalj att bäras till uniform. Med samma utformning som hedersmedaljen.

Skrivelser
(2000-03-14 16 991:10392, HKV 2000-03-23 16 992:63866)

Medaljen tilldelades alla yrkes- och reservofficerare med placering tillsvidare vid Lv 2 (reservofficerarena under förutsättning att tjänstgöringsskyldighet förelåg), alla f d förbandschefer samt chefen för grundutbildningsbataljonen och förbandets civila personal.

Information och bilden är hämtad från:
http://www.tjelvar.se
Gå gärna dit för mer information


 

Uppladdad: 2010-03-05 08:13:03, av: PeO Sandberg.
Kommentarer: