I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GotlregMSM: Gotlands regementes (P 18) minnesmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 2005 Valör: Silver
Ytterligare information:
Instiftad 2005.
Medaljen är av 8:e storleken.
Fastställd förkortning: GotregMSM

Beskrivning
Framsida: Bilden motsvarar Gotlands regementes knapp m/1815, som också avbildar den vädur som återfinns i både länets och regementets vapen. Baksida: Står texten "Gotlands nationalbeväring och regementet 1811-2004".

Medaljband: Blått med en röd rand på insidan följd av en vit rand på vardera sidan. Bandet beläggs med en vädur i silver. (Blått och silver är regementets traditionsfärger). De kompletteras med rött som härstammar från medeltida fanor som omgärdade Visby stadsvapen, men också från den röda färgen på den fana Gotlands Nationalbeväring tilldelades av kung Oskar I år 1854). På släpspännet finns en miniatyr av regementets symbol, väduret.

Information och bilden är hämtad från:
http://www.tjelvar.se
Gå gärna dit för mer information


 

Uppladdad: 2010-02-06 17:06:47, av: PeO Sandberg.Bild från/image from fmsamling.se

Uppladdad: 2010-03-05 08:34:33, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2017-12-08 22:18:35, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-12-08 22:19:08, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-12-08 22:19:32, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-12-08 22:23:56, av: Richard Nyström.Etuiomslag

Kommentarer: