I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

LedRGM: Ledningsregementets förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 2007 Valör: Guld
Ytterligare information:
För mycket förtjänstfulla insatser för Ledningsregementet.

Utdelas efter beslut av regementschefen.


 

Uppladdad: 2009-02-25 20:12:54, av: .LedR GM

Kommentarer: