I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

NorrlartregMSM: Norrlands artilleriregementes (A 4) minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 1997 Valör: Silver
Ytterligare information:
A4


 

Uppladdad: 2012-12-02 22:49:51, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: