I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

WendARMSM: Wendes Artilleriregementes (A 3) minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 2000 Valör: Silver
Ytterligare information:
"TILL MINNET AV WENDES ARTILLERIREGEMENTE 1794-2000" (4 rader).

Jmf band med: NorrllvkMSM: Norrlands luftvärnskårs (Lv7) minnesmedalj.


 

Uppladdad: 2016-11-16 19:47:54, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-11-16 19:48:13, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-11-16 19:48:32, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-11-16 19:49:02, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2016-11-16 19:49:18, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2016-11-16 19:49:45, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Kommentarer:
2016-11-22 06:51:24Rolf Hertler
A3 var ganska tidigt i nedläggningsraden och PROT hade inte satt reglerna att minnesmedaljer skall vara i brons. Finns några sådana exempel. Så den är så officiell den kan bli. Typiskt "skyll på lantbrevbärarens moped". Mvh RH.
2016-11-16 19:50:46Richard Nyström
Osäkerhet om denna medalj är officiell/inofficiell minnesmedalj. Mvh RN