I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

MarinBGM: Marinbasens (MarinB S) förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 2000 Valör: Guld
Ytterligare information:
Före 2001 Södra marinkommandots förtjänstmedalj MKSGM.
2001-2006 Sydkustens Marinbas (MarinbSGM).
Från 2007 Marinbasen (MarinBGM)

Medaljen i guld utdelas för exeptionella förtjänster och präglas vid behov.


 

Uppladdad: 2015-01-27 02:08:14, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2015-01-27 02:08:43, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - åtsidor

Uppladdad: 2018-11-16 13:32:46, av: Richard Nyström.Medaljutdelning

Kommentarer: