I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

MarinBSM: Marinbasens förtjänstmedalj (MarinB S) i silver   Sverige

Instiftad år: 2000 Valör: Silver
Ytterligare information:
Före 2001 Södra marinkommandots förtjänstmedalj MKSSM. 2001-2006 Sydkustens marinbas (MarinbSSM). Från 2007 Marinbasen.

Medaljen utdelas för förtjänster, vilket står på åtsidan.


 

Uppladdad: 2008-06-10 10:15:48, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2010-02-28 21:03:02, av: PeO Sandberg.reverse

Uppladdad: 2016-07-04 16:48:01, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Kommentarer: