I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GotartregSM: Gotlands artilleriregementes (A 7) förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1959 Valör: Silver
Ytterligare information:
Instiftad 1959-09-07.
Medaljen är av 8:e storleken.
Förtjänstmedaljen präglas i silver
Fastställd förkortning; GotartregSM.

Beskrivning
På framsidan regementets kartuschplåt m/1949 med ornamentering samt textat i relief "Förtjänstmedalj".
Medaljen bärs i band kluvet i grönt, rött och grönt.

Tilldelas: Avgående befattningshavare som varit fast anställd och tillhört regementet minst 10 år (arvodesanställning inräknas i nämnda tid)
Förtjänstmedaljen utdelas av regementschefen under högtidligast möjliga former.

Information och bilden är hämtad från:
http://www.tjelvar.se
Gå gärna dit för mer information


 

Uppladdad: 2010-03-05 08:54:35, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2014-05-19 13:13:41, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2014-05-19 13:14:01, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Uppladdad: 2014-08-13 19:07:10, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: