I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

NorrlartbatMSM: Norrlands artilleribataljons minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 2005 Valör: Silver
Ytterligare information:
Norrlands artilleribataljons minnesmedalj instiftades i samband med 2004 års försvarsbeslut då Norrlandsartilleribataljon inordnades i Artilleriregementet A9.
Bandet är belagt med en springande ren av silverfärgad metall.

Norrlandsartilleri bataljon härstammar från Norrlands artilleriregemente, tidigare Bodens artilleriregemente, A8. Där bataljonen var det som blev kvar av A8 vid försvarsbeslutet 2000, bataljonen ingick i I19. Medaljen delades ut våren 2005 vid en intern ceremoni vid Norrlandsartilleribataljon.

Medaljen är i silver av normal minnesmedaljs storlek. Det är endast på släpspännet som det finns en ren i silver, detta från att bataljonen var underställda I19 som har renen som märke. På medaljen återfinns inte denna ren på bandet.


 

Uppladdad: 2012-12-05 15:04:49, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-08 23:35:31, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-08 23:35:58, av: Richard Nyström.Släpspänne

Kommentarer: