I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SveaingMSM: Svea Ingenjörkårs (Ing 1) minnesmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1997 Valör: Silver
Ytterligare information:
Svea ingenjörkår, Ing 1

Jmf SveaingMGM: Svea Ingenjörkårs (Ing 1) minnesmedalj i guld.

Medaljen är oval. Vapenskölden lagd över ett från en femuddig stjärna utgående, nedåtriktat strålknippe.
På strålknippet Lilla riksvapnet. I skölden tre kronor ordnade en och två.
På frånsidan en lagerkrans.
------------------------------------
Medaljen tilldelades samtliga anställda vid tidpunkten för Riksdagens olycksaliga beslut den 16 december 1996 att lägga ned förbandet. Som anställda räknades dels förbandets aktiva officerare och civilanställda, dels reservofficerare med kvarstående tjänstgöringsdagar.

Medaljen utdelades vid en officiell ceremoni på förbandets grupperingsplats Almnäs utanför Södertälje den 29 augusti 1997.

Själva medaljen är tillverkad i nysilver, mycket vacker och särpräglad i oval form med förbandets symbol (lilla riksvapnet på ett strålknippe från en nordstjärna ovanför vapnet) på framsidan och årtalen för förbandets existens (1855 - 1997) på baksidan.

Anställda erhöll medalj och släpspänne. Någon miniatyr tillverkades tyvärr ej.
Av Dag Eckerberg 2009-05-24
--------------------------------------------


 

Uppladdad: 2012-12-03 08:45:40, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-08 23:14:01, av: Richard Nyström.Grupp

Uppladdad: 2017-07-16 20:58:34, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: