I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

BodensartregGM: Bodens artilleriregementes hedersmedalj   Sverige

Instiftad år: 1989 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medaljen är av 9:e storleken.
Jmf NorrlartregMSM: Norrlands Artilleriregementes (A8) minnesmedalj.
Band: rött med smala gula kanter och en bred gul rand på mitten (svart markering mellan fälten).

Medaljen på bilden ser lite silvrig ut men är förgylld.


 

Uppladdad: 2018-01-10 22:33:40, av: Richard Nyström.Åtsida - OBS fotomontage

Uppladdad: 2018-01-10 22:13:32, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong silver 45 mm

Uppladdad: 2018-01-10 22:14:01, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong silver 45 mm

Uppladdad: 2019-07-23 12:39:08, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong 45 mm

Uppladdad: 2019-07-23 12:39:28, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong 45 mm

Kommentarer: