I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GotartregGM: Gotlands artilleriregementes (A 7) förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1959 Valör: Guld
Ytterligare information:
Instiftad 1959-09-07.
Förtjänstmedaljen präglas i guld (förgyllt kontrollerat silver)
Fastställd förkortning: GotartregGM
Medaljen är av 8:e storleken

Beskrivning
På framsidan regementets kartuschplåt m/1949 med ornamentering samt textat i relief "Förtjänstmedalj".
Medaljen bärs i band kluvet i grönt, rött och grönt.

Tilldelas: Avgående regementschefer, befattnings- havare som varit fast anställd och tillhört regementet minst 20 år (arvodesanställning inräknas i nämnda tid)

Förtjänstmedaljen utdelas av regementschefen under högtidligast möjliga former.

Information är hämtad från:
http://www.tjelvar.se
Gå gärna dit för mer information


 

Uppladdad: 2012-12-02 18:46:39, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-05-19 13:12:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-05-19 13:12:46, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-06-02 20:19:39, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-07-23 20:35:50, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Kommentarer: