I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GotlartregMSM: Gotlands artilleriregementes (A 7) minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 2000 Valör: Silver
Ytterligare information:
Instiftad den 7 september 1959 / 2000.
Medaljen är av 8:e storleken.
Medaljbandet blir randigt i färgerna rött-grönt-rött. Tanken är att låta den artilleristiskt röda färgen omsluta A 7:s gröna.

Fastställda förkortningar: (GotartregMGM) samt GotartregMSM

"Den skall tilldelas tillsvidare och tidsbegränsat anställda vid regementet, de som gått i särskild pension sista året, reservofficerare, aspiranter och f.d regementschefer".

Minnesmedaljen utgörs av A 7 förtjänstmedalj i silver. På framsidan regementets kartuschplåt m/1949 med ornamentering samt texten Gotlands artilleriregemente. På baksidan i relieftext "Till minne av Gotlandsartilleriet 1711-2000". Året 1711 var det år, då löjtnant Axel Hägg den 4 juni etablerade en artilleristat här på Gotland och sedan dess har artilleriet alltid ingått i det gotländska försvaret.

Tack till David Pekkala för bilden.

Information är hämtad från:
http://www.tjelvar.se
Gå gärna dit för mer information


 

Uppladdad: 2008-12-01 08:47:52, av: Peder Peterson.
Uppladdad: 2012-12-03 10:29:32, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-12-03 10:29:58, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-12-03 10:30:16, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2012-12-03 10:30:40, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-07-23 20:16:03, av: Richard Nyström.Medaljset - åtsidor

Uppladdad: 2017-07-23 20:16:39, av: Richard Nyström.Medaljset - frånsidor

Uppladdad: 2017-07-23 20:16:59, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: