I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GMsm18mkedja: Medaljen Sui memores alios fecere merendo i guld av 18:e storleken med kedja   Sverige

Instiftad år: 1805 Valör: Guld
Ytterligare information:
Diameter: 56 mm (18:e storleken).

Utdelad endast till utlänningar sedan 1832. Är en slags äldre systermedalj till medaljen "För berömliga gärningar".

1805/1832/1928/1958-1975 (Braunstein, sid 48.).

Ref: Hildebrand II, s. 356 Nr 56.

Se artikel nedan i Post- och inrikes tidningar 1841-01-18 Sid 1.

Bilden visar ett bronsavslag som arkivkopia, utan montering med krona.


 

Uppladdad: 2011-10-24 02:59:39, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterat avslag i brons

Uppladdad: 2011-10-24 03:00:45, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterat avslag i brons

Uppladdad: 2016-10-23 23:13:07, av: Richard Nyström.Post- och inrikes tidningar 1841-01-18 Sid 1.

Kommentarer:
2016-10-23 23:08:35Richard Nyström
"Vi erfare, att det i December forlidet år, behagat H. M. Konungen af Sverige och Norrige, att genom Sitt härvarande Sändebud, Baron Lagerheim, tillställa författaren af skriften "om Toldvaesen i almindelighed, og det Danske i saerdeleshed," Grefve Sponneck, Kommitterad i General-Tullkammaren och Kommerse- Kollegium, den stora Svenska guldmedaljen med Konungens bröstbild på ena sidan och på den andra inskriften: "Sui memores alios fecere merendo."
(Dagen.)

Det står inget i artikeln om kedja och medaljen kan lika gärna ha utdelats för att "förvaras". ytterligare arkivsökning nödvändigt.

Post- och inrikes tidningar 1841-01-18 Sid 1.