I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SkåntrregGM: Skånska Trängregementets (T 4) medalj för förtjänst i guld   Sverige

Instiftad år: 1948 Valör: Guld
Ytterligare information:
Diameter 27 mm.

Historia

Skånska trängregementet sattes upp 1894 som Wendes trängbataljon (T 4) vid Göta trängbataljon (T 2) i Karlsborg och omlokaliserades 1895 till Landskrona. 1902 omorganiserades bataljonen till trängkår under det nya namnet Wendes trängkår. 1902 upprättades Andra Göta trängkår (T 6) av T 4.
1904 beslutades att Wendes trängkår skulle omlokaliseras till Hässleholm, och samtidigt fick kåren det nya namnet Skånska trängkåren. Flytten till de nybyggda kasernerna i Hässleholm skedde 1907.
Vid försvarsbeslutet 1948 beslutades att Tygtrupperna och Intendenturtrupperna skulle uppgå i Trängtrupperna, vilket fick samtliga trängkårer att upphöjas till regementen. Med det fick Skånska trängkåren det nya namnet Skånska trängregementet och erhöll samtidigt delar av Första intendenturkompaniet (Int 1) och Första tygkompaniet (Tyg 1) - övriga delar av dem kom att tillföras Svea trängkår (T 1).
1986 kom Skånska trängregementet att samlokaliseras med Skånska dragonregementet (P 2) på det senares regementsområde strax utanför Hässleholm. 1991 upphörde Skånska trängregementet som självständigt förband och uppgick i P 2 under namnet Skånska trängbataljonen. Som ett led av försvarsbeslutet 1992 avvecklades Skånska trängbataljonen 1994.

(Wikipedia)


 

Uppladdad: 2012-02-08 11:26:45, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-02-08 11:27:11, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: