I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

NorrltrkMSM: Norrlands trängkårs (T 3) minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 2000 Valör: Silver
Ytterligare information:
Norrlands trängkår, T 3
Medaljen är rund. Vapenskölden lagd över ett fyrekrat hjul och två korslagda svärd samt krönt med en kunglig krona. I skölden en ren. På frånsidan en lagerkrans.
Inskription: Norrlands trängkårs minnesmedalj.


 

Uppladdad: 2010-03-22 18:10:01, av: PeO Sandberg.miniatyr, foto: Armémuseum

Uppladdad: 2014-10-08 22:45:03, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-06-10 00:00:18, av: Richard Nyström.Vapen

Kommentarer: