I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

NTKGM: Norrlands Trängkårs (T 3) förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1994 Valör: Guld
Ytterligare information:
Diameter 27 mm i diameter. Tillverkare: Sporrong. Konstnär: E. Helmer.
Osäkerhet kring om medaljen efter 1994 bärs med band. Bild nedan förställer jetong. Äldre medalj monterades i band nedan. Mer utredning nödvändig.

Jmf: a) NorrltrkBM: Norrlands trängkårs (T3) hedersmedalj i brons; b) NorrltrkMSM: Norrlands trängkårs (T3) minnesmedalj; c) NTRFM: Kungl. Norrlands Trängregementes (T 3) förtjänstmedalj.

Historia (Kår fram till 1949 och senare igen efter 1994):

Förbandet sattes upp 1893 som Norrlands trängbataljon och förlades till en början till Fredrikshovs slott i Stockholm. Under tiden byggdes nya kaserner i Sollefteå och flytten dit skedde 1898. 1902 omorganiserades bataljonen till att bli Norrlands trängkår (T 3).

I samband med att Tygtrupperna och Intendenturtrupperna avvecklades 1949 och 1950, kom Tredje intendenturkompaniet (Int 3) att uppgå i Norrlands trängkår, med detta erhöll Norrlands trängkår 1949 regementes status och fick namnet Norrlands trängregemente (T 3).

Som ett led i försvarsbeslutet 1988 kom regementet 1993 att lämna sina kaserner på Trängvägen i Sollefteå för att samlokaliseras med Västernorrlands regemente (I 21) på Reglementsvägen.

Genom ett riksdagsbeslut 1994 kom samtliga förband som inte utbildade krigsförband i regementsstorlek att ombenämnas till kår. I samband med detta reducerades regementet den 1 juli 1994 till kår och återfick sitt gamla namn Norrlands trängkår (T 3).

Genom försvarsbeslutet 2000 avvecklades Norrlands trängkår den 30 juni 2000 som självständigt förband och överfördes till Jämtlands fältjägarregemente (I 5). Förbandet kom att verka från den 1 juli 2000 inom Jämtlands fältjägarregemente som Norrlands trängbataljon (Trängbat/I 5). I samband med försvarsbeslutet 2004 avvecklades bataljonen tillsammans med Jämtlands fältjägarregemente den 31 december 2004. Dess traditioner kom att överföras och förvaltas av Trängregementet (TrängR), som är sedan den 1 januari 2005 det enda aktiva trängförbandet i Sverige.
(Källa: Wikipedia)


 

Uppladdad: 2014-10-08 22:48:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: