I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

TrängRsm: Trängregementets (TrängR) förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 2007 Valör: Silver
Ytterligare information:
Fakta Trängregementet
Förkortning: TrängR
Ort: Skövde
Yrkesofficerare: 255
Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 250
Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 628
Civilanställda: 28
Reservofficerare: 186

Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, kommunikationstjänst och försvarsmedicin, som är en förutsättning för att insatsförbanden ska kunna lösa sina uppgifter. Trängregementet i Skövde utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Regementet är Försvarsmaktens kompetenscentrum för logistikledning och för delfunktionerna förnödenhetsförsörjning och kommunikationstjänst.

Förutom att Trängregementet ser till att förbanden får mat från försörjningsplutonen, rent vatten från vattengruppen, rätt ammunition, drivmedel till sina fordon med mera, stödjer vi dem med en rad andra tjänster. Det kan vara att leda transporter och reparera skadade fordon. Vi har även kirurgitroppar och bepansrade terrängambulanser för att ta hand om och transportera skadade från stridszoner. Inom försvarsmedicin är Trängregementet ansvarig företrädare för sjukvårdsförband, sjukvårdsförmågor och evakuering av skadade och sjuka inom markmiljön.

Det är inte utan stolthet som vi ofta presenterar oss som ett av Europas ledande militära logistikcentrum.

Trängregementet har alltid medarbetare som är insatta och tjänstgör utomlands.

Varje år genomför soldater vid Trängregementet högvakt.

Hos oss finns även Försvarsmaktens logistik- och motorskola.


 

Uppladdad: 2017-02-26 21:12:46, av: Richard Nyström.den 10 december 2015 · Idag tilldelades Malin Johansson Trängregementets förtjänstmedalj i silver, för sina förtjänstfulla insatser i samband med Arméövning 15.

Uppladdad: 2017-04-21 22:57:48, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-04-21 22:58:03, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-04-21 22:58:23, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-04-21 22:58:42, av: Richard Nyström.Medaljset

Uppladdad: 2017-04-22 11:59:27, av: Richard Nyström.Vapen

Kommentarer: