I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvFMSM: Sveriges Frivilliga Motorbåtskårs förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1929 Valör: Silver
Ytterligare information:
Nådigt tillstånd 1929-01-23/1941/1951/1974/1982
Band: mörkblått med två breda gula ränder på vardera sidan
Sveriges frivilliga motorbåtskårs förtjänstmedalj i silver (SvFMSM) 1929-1941
Sjövärnskårens förtjänstmedalj i silver (SVKGM) 1941-1982

Två olika kronvarianter har identifierats.

Grundad 11 juni 1915 och en av de relativt okända frivilligorganisationerna. Organisationen stor till krigsmaktens förfogande. Föregångare var Göteborgs frivilliga motorbåtsflottilj som bildades 1913. Organisationen ombildades 1 november 1941 till Sjövärnskåren.


 

Uppladdad: 2013-05-01 14:22:57, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-05-08 21:44:45, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2015-05-08 21:45:06, av: Richard Nyström.Grupp - frånsidor

Uppladdad: 2015-05-08 21:45:27, av: Richard Nyström.Grupp - frånsidor

Kommentarer: