I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

UUgm: Kungliga Universitet i Uppsala - Den äldre Gustaf Adolf-medaljen i guld   Sverige

Instiftad år: 1966 Valör: Guld
Ytterligare information:
OBS: Produktionsbilder nedan med medalj före anbringande av kunglig krona och band.
___________________

Den äldre Gustaf Adolfsmedaljen präglades 1733 av Carl Hedlinger till minne av de Gustavianska arvegodsens överlämnande till universitetet. Sedan 1966 har den delats ut av konsistoriet till personer som utmärkt sig i universitetets tjänst. Medaljen delas ut till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefull utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.

(http://www.uu.se/nyheter/nyhet-visning/?id=1318&area=3,4,5,13,16&typ=pm&na=&lang=sv)

Medaljen är i 8:e storleken och är graverad av Hedlinger.

Text på frånsidan:
FELICITAS MVSARVM VPSAL(iensium), som betyder "De upsaliensiska musernas lycka".
De första två bilderna visar medaljen tillverkad av Myntverket. De två senare medaljen tillverkad av Svenska Medalj AB i Eskilstuna år 2012.


 

Uppladdad: 2011-06-28 22:28:38, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-28 22:29:14, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-06-06 00:13:59, av: Richard Nyström.Åtsida - produktion Svenska Medalj AB i Eskilstuna

Uppladdad: 2012-06-06 00:14:31, av: Richard Nyström.Frånsida - produktion Svenska Medalj AB i Eskilstuna

Uppladdad: 2012-08-04 19:21:00, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-08-04 19:21:17, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2014-08-08 09:39:36Jonas Arnell
Förkortningen är uppdaterad. UUGM används av Löwenhielm m. fl. för den år 1924 instiftade medaljen. Den medaljen är uppenbarligen den mer förnämliga av de två medaljerna.

Eftersom den är använd som en universitetsintern förtjänstmedalj från 1966 och i någon mening är nr 2 i rang bör den därför ha förkortningen UUgm.