I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBM(ECMM): Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - ECMM (EUMM) / 1992   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Brons
Ytterligare information:
DIAMANTGRAVERAD VARIANT MED ÅRTALET 1992

Frånsida: ECMM 1992

Missionen EUMM (ECMM - European Community Monitoring Mission) etablerades i september 1991 och omfattar Bosnien, Serbien (inklusive Kosovo ), Makedonien, Montenegro, Albanien och FYROM.

Den svenska styrkan bestod av sex monitorer fram till 2008. Mandatet grundas på ett antal överrenskommelser med berörda parter från 1991 och senare.

Missionens uppgift
EUMM har till uppgift att följa och rapportera det politiska läget, särskilt säkerhetspolitiska frågor, samt även gräns- och interetniska frågor. EUMM skall även genom sitt arbete bidra till så kallad Early Warning om potentiella oroligheter och destabilisering, samt medverka i förtroendeskapande åtgärder i insatsområdet. Före den 23 december 2000 hade EUMM benämningen ECMM som stod för European Community Monitoring Mission.


 

Uppladdad: 2016-09-08 20:57:55, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-09-08 20:58:18, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer:
2016-09-08 21:00:39Richard Nyström
Tack till Ulf Ström för hjälpen!