I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GMleta: Medaljen Litteris et Artibus i guld av 8:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1853 Valör: Guld
Ytterligare information:
Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV).
Litteris et Artibus är latin och betyder vetenskap och konst. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Medaljen utdelas företrädesvis på Karldagen den 28 januari och på Gustavsdagen den 6 juni.

Medaljen utdelas i guld (förgyllt silver) av 8. storleken och bärs på bröstet i högblått band (i särskilda fall i Serafimerordens band).

På åtsidan (framsidan) av medaljen finns den regerande Konungens bröstbild och på frånsidan (baksidan) finns inskriften Litteris et Artibus omgiven av en öppen lagerkrans (se bilden ovan).

Tillverkad fram t o m 2011 av nu nedlagda Myntverket i Eskilstuna. Fr o m 2013 ska medaljen tillverkas hos Svenska Medalj AB i Eskilstuna. Montering sker hos Kungl. Ordensjuvelerare Lars Kjellander i Stockholm.


 

Uppladdad: 2011-05-27 10:38:00, av: Richard Nyström.Nuvarande utformning - åtsida

Uppladdad: 2011-05-27 10:38:32, av: Richard Nyström.Nuvarande utformning - frånsida

Uppladdad: 2011-05-27 10:38:59, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-27 10:39:18, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-06-12 21:45:55, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-12 21:46:15, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-06-15 23:42:01, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-15 23:42:27, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-07-05 21:45:18, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad

Uppladdad: 2012-07-05 21:45:49, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad i brons

Uppladdad: 2012-07-26 18:35:14, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-07-26 18:36:49, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-07-26 18:37:13, av: Richard Nyström.Etui - detalj

Uppladdad: 2012-08-04 20:17:45, av: Richard Nyström.Detta exemplar tilldelades den svenskättade amerikanske författaren Carl Sandburg

Uppladdad: 2012-08-11 00:24:15, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-08-11 00:24:28, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-08-27 18:47:50, av: Richard Nyström.Åtsida - Karl XV

Uppladdad: 2013-08-27 18:48:10, av: Richard Nyström.Frånsida - Karl XV

Uppladdad: 2013-08-27 18:48:32, av: Richard Nyström.Etuibild - Karl XV

Uppladdad: 2013-11-09 21:06:26, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2014-03-23 19:43:21, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-03-23 19:43:40, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-02-13 23:20:58, av: Richard Nyström.Åtsida - dam

Uppladdad: 2017-02-13 23:21:14, av: Richard Nyström.Frånsida - dam

Uppladdad: 2017-02-13 23:21:28, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-03-25 21:41:39, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-03-25 21:42:10, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-07-22 20:27:59, av: Richard Nyström.Åtsida - avslag i brons (arkivkopia)

Uppladdad: 2017-07-22 20:28:28, av: Richard Nyström.Frånsida - avslag i brons

Uppladdad: 2017-09-30 20:18:11, av: Richard Nyström.Åtsida - dam

Uppladdad: 2017-09-30 20:18:43, av: Richard Nyström.Frånsida - dam

Uppladdad: 2017-10-20 20:25:15, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2018-06-25 20:13:34, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-06-25 20:14:11, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-06-25 20:14:40, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-06-25 20:15:08, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2018-06-25 20:16:10, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-07-04 19:37:38, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-04 19:37:58, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-05 16:57:17, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-05 16:57:37, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-19 15:05:58, av: Richard Nyström.Etuibild: medalj och miniatyr

Uppladdad: 2019-09-26 23:24:32, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2019-09-26 23:24:58, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Kommentarer: