I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSstGM: Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig gagnande verksamhet i guld av 1:a (=11:e) stl   Sverige

Instiftad år: 1802 Valör: Guld
Ytterligare information:
Diameter 41 mm = 11:e storleken.

Denna medalj har ersatts med medaljen "För betydande gärning".

Denna medalj förekommer med präglad frånsidesstamp alt. med handgravyr.


 

Uppladdad: 2011-04-30 20:43:15, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-04-30 20:43:39, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-03-03 18:51:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-03-03 18:51:26, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-03-03 21:15:33, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad

Uppladdad: 2012-03-03 21:16:09, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad

Uppladdad: 2012-03-06 00:57:21, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-03-06 00:57:38, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-02-06 12:47:26, av: Richard Nyström.Översiktsbild

Uppladdad: 2013-02-06 12:47:46, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-06 12:48:01, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-03-03 23:27:32, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-03-03 23:27:55, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-08-26 21:46:42, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - åtsidor

Uppladdad: 2015-08-26 21:47:07, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - frånsidor

Uppladdad: 2016-07-07 22:11:44, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-07-07 22:12:21, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-07-08 19:52:17, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-07-08 19:52:34, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-07-08 19:52:56, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2016-07-08 19:53:08, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-07-03 19:19:33, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-03 19:20:01, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-03 19:20:23, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: