I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

RhusGM: Riddarhusets medalj i 12:e storleken   Sverige

Instiftad år: 2004 Valör: Guld
Ytterligare information:
Ref: Hildebrand II s. 46 Nr 37. Felder 122. Berch 285:51. Medaljen har även ursprungligen tillverkats i 23:e storleken.

Medaljens statuter är ursprungligen från 1800-talet med ändrades den 5 juni 2004 och utgöres fortsättningsvis av en bärbar medalj dels i 12e storleken (RhusGM) att bäras om halsen, dels i 8e storleken (RhGM) att bäras på bröstet.

Medaljen är av förgyllt silver och utgöres åtsidan av konung Fredrik I:s bröstbild i vänsterprofil och frånsidan av Riddarhuset. Motivet är samma som på den äldre medaljen. Bandet är delat i guld-blått-guld i lika breda ränder.
Beslut om tilldelning fattas av en medaljnämnd som utses av lagtima adelsmöte (2 ledamöer jämte suppleant) och Riddarhusdirektionen (1 ledamot jämte suppleant inom sif).
Medalj utdelas till person som genom framstående insatser gagnat Ridderskapet och Adeln. /Otto von Schwerin

Komplettering:
Mellan åren 1817 och 2001 (sista gången) utdelades Riddarhusets medalj (RHGM)till förtjänta. Den var ej bärbar. Statuter faställdes av Adelsmötet först 1953 och ändrades år 1959. Medaljen ersattes och ändrades vid Adelsmötet 2004 5/6 till en bärbar medalj i två storlekar (12:e resp 8:e storlekarna).
Medaljen förekom i två versioner: A) medalj i 23:e storleken i guld; B) medalj i 18:e storleken i förgyllt silver. V g se bild 2 o 3.
Den större storleken förekom med två olika frånsidor, en föreställande Minerva (för förtjänster inom konsten); och den andra med Riddarhuset.
Källa: Riddarhuset

Den schweiziskfödde Johann Carl Hedlinger (1691-1771) kom att bli kanske 1700-talets främste medaljkonstnär. Efter att ha lärt i hemlandet och en kort sejour i Paris kom Hedlinger 1718 till Sverige där han med vissa avbrott var verksam till 1746. Han skulle nu gravera myntstampar och undervisa elever. Medaljstampar skulle betalas extra. Trots att han var från ett annat land och troende katolik kom Hedlinger att åtnjuta kunglig gunst tack vare de magnifika porträtt av Fredrik I som prydde mynten och medaljer så som den i samlingen ingående Riddarhusets stora medalj. Frånsidan på denna är som en genremålning och ett utmärkt exempel på Hedlingers konstnärskap Han fick också inflytelserika svenska vänner som till exempel far och son Tessin, Carl Hårleman, Nicolaus Keder och Carl Reinhold Berch med flera över vilka Hedlinger gjorde utmärkta porträtt. Genom sitt stora internationella anseende kom Hedlinger under sina utlandsresor att utföra arbeten såväl för det danska hovet som porträtt av Fredrik I, påven Benedikt XIII och ryska kejsarinnan Anna.
Att en medaljgravör var en konstnär och ett mått på Hedlingers berömdhet och storhet som sådan är de höga, ja nästan astronomiska, arvoden som betalades för hans arbete. Betalningen för gravering av en medalj kunde vara 600 dukater vilket motsvarar mer än två kilo rent guld i dagens vikt.
Hedlinger arbetade ständigt och hade en lysande produktion.


 

Uppladdad: 2011-05-24 10:48:13, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-11-06 23:05:47, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad

Uppladdad: 2011-11-06 23:06:13, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad

Uppladdad: 2011-11-20 16:31:40, av: Richard Nyström.Åtsida - bronsavslag

Uppladdad: 2011-11-20 16:32:01, av: Richard Nyström.Frånsida - bronsavslag

Uppladdad: 2013-11-13 22:40:50, av: Richard Nyström.Åtsida - Samtida medalj 23:e storleken silver (diameter 76 mm, vikt 165 g.).

Uppladdad: 2013-11-13 22:42:12, av: Richard Nyström.Frånsida - Samtida medalj 23:e storleken silver (diameter 76 mm, vikt 165 g.).

Uppladdad: 2019-07-03 12:20:08, av: Richard Nyström.Guld - 23:e storleken

Uppladdad: 2019-07-11 21:04:48, av: Richard Nyström.Åtsida - bronsjetong

Uppladdad: 2019-07-11 21:05:09, av: Richard Nyström.Frånsida - bronsjetong

Kommentarer:
2013-12-17 00:20:19Richard Nyström
OBS. Riddarhuset blev aldrig fullbordat såsom gravyren till medaljen visar, med två stora flyglar till byggnaden (ur Erik Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna) - detta utgjorde samtida önsketänkande över hur man ville att byggnaden skulle se ut. I stället är det så att i verkligheten har Riddarhuset har två mindre paviljongbyggnader på baksidan mot vattnet.
2009-06-19 11:02:44PeO Sandberg
Tack! Vi ser fram emot bilder på Riddarhusets medaljer. /PeO
2009-06-18 11:59:01Otto von Schwerin
Medaljens statuter är ursprunbgligen från 1800-talet med ändrades den 5 juni 2004 och utgöres fortsättningsvis av en bärbar medalj dels i 12e storleken (RhusGM) att bäras om halsen, dels i 8e storleken (RhGM) att bäras på bnröstet. Medaljen är av förgyllt silver och utgöres åtsidan av konung Fredrik I:s bröstbild i vänsterprofil och frånsidan av Riddarhuset. Motivet är samma som på den ädre medaljen. Bandet är delat i guld-blått-guld i lika breda ränder.
Beslut om tilldelning fattas av en medaljnämnd som utses av lagtima adelsmöte (2 ledamöer jämte suppleant) och Riddarhusdirektionen (1 ledamot jämte suppleant inom sif).
Medalj utdelas till person som genom framstående insatser gagnat Ridderskapet och Adeln.