I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SRKSM8: Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj i silver av 8:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1911 Valör: Silver
Ytterligare information:
Innan man kan komma ifråga för förtjänstmedalj i silver, måste man ha tilldelats förtjänsttecknet, att det gått 3-5 år, samt att man varit aktiv i svenska röda korset minst 10 år.
Medaljen är i 8:e storleken.


 

Uppladdad: 2011-05-11 12:11:56, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-11 12:12:13, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-06-20 01:28:29, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-20 01:28:51, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-12-20 12:40:49, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-12-20 12:40:18, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-06-08 09:14:22, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-06-08 09:14:37, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-06-08 09:15:41, av: Richard Nyström.Medalj i etui

Uppladdad: 2012-06-08 09:15:57, av: Richard Nyström.Etui

Uppladdad: 2012-08-11 01:00:05, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-08-11 01:00:18, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-02-04 11:45:53, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-04 11:46:15, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-08-17 16:26:51, av: Richard Nyström.Åtsida - Korea 1956

Uppladdad: 2013-08-17 16:27:18, av: Richard Nyström.Frånsida - Korea 1956

Uppladdad: 2015-01-22 23:18:44, av: Richard Nyström.Märklig variant med två alternativa monteringar samtidigt

Uppladdad: 2015-01-22 23:19:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-01-22 23:19:30, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-08-10 22:28:52, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2015-08-10 22:29:14, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2016-09-26 17:10:25, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-09-26 17:10:41, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-04-28 21:43:21, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-04-28 21:43:43, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-09-03 20:24:10, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-09-03 20:24:33, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-09-03 20:25:00, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-04 19:44:37, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-04 19:44:57, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-16 22:45:39, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-16 22:45:52, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-29 20:06:41, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-29 20:07:05, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-29 20:07:25, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer:
2012-07-12 16:01:51Webmaster
Enligt Försvarsmaktens nya regler ska myndighetens medaljer bäras före andra medaljer, vilket får den konsekvens du precis påtalat. Jag tycker personligen inte att det är rätt, men det är så det är sagt.
2012-07-12 15:57:03Peter Jitzmark
Ang placering av medalj med H M Konungens bild
----------------------------------------------

Har denna medalj. På mitt släpspänne här hos Er placeras medaljen efter FMVplSM och HvSM. Är det verkligen rätt?

Vill minnas att medaljer med H M Konungens bild skall placeras före övriga medaljer. Så har även Edmunds ordensateljé i Stockholm gjort när de monterat mitt släpspänne SRKSM-FMVplSM-HvSM-SRKFtS. (Har nu även Brandskyddsföreningens FtG, men minns inte förkortningen, kommer mellan HvSM och SRKFtS som kommer på ny rad som femte band. Är bredbröstad ...).

Med vänlig hälsning

Peter Jitzmark

Lt/Hv antagen 1983, deltidsbrandman sedan 1987,
rödakorsare sedan 1987.