I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBMmsp: BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - FORNA JUGOSLAVIEN IV   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Koppar
Ytterligare information:
Forna Jugoslavien - bandspänne.

Mellan 1991 och 1994 kunde ett specialtecken med symbol monterat på bandet.

Från och med 2012-06-01 ersattes gravyren på medaljens frånsida med ett så kallat bandspänne med namnet på det land där insatsen genomförts.

Bandspänne fick genom beslut användas retroaktivt (från 2011) för den som erhållit medaljen sedan instiftandet 1991, däribland de medaljer där det suttit specialtecken med symbol och får därmed till‐ läggsbenämningen ʺmed spänneʺ.

Försvarsmakten anskaffade i efterhand bandspännen för samtliga insatser från 1994-01-24 och framåt.

Ref: Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5, kap 9., sid. 21-22.


 

Uppladdad: 2015-09-24 00:51:30, av: Richard Nyström."med spänne"

Kommentarer: