I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SCFGM: Sveriges Civilförsvarsförbunds kungliga förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1941 Valör: Guld

PDF
civil.pdf

Ytterligare information:
Sedan 1999 heter denna medalj "...kungliga förtjänstmedalj...".


 

Uppladdad: 2010-02-24 13:13:33, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2018-04-05 21:23:08, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-03-26 13:42:41, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-03-26 13:43:02, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-06-17 23:10:08, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-06-17 23:10:26, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-06-22 19:52:02, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Kommentarer:
2015-09-29 10:25:18Lars Trägen
Medaljen (ovalen) mäter 30mm x 25mm, dvs medaljen är i 7:e storleken.
2010-01-12 19:14:15Sune Schønnemann
Also know as "Kunglig förtjänstmedalj".

Kunglig förtjänstmedalj delas ut
- i silver i regel för minst 5 års förtjänstfull verksamhet på riks- eller distriktsnivå samt
för exceptionella insatser på föreningsnivå,
- i guld i regel för minst 10 års synnerligen förtjänstfull verksamhet på riks- eller
distriktsnivå samt för exceptionella insatser på föreningsnivå.