I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

MotorfedGM: Sveriges Motorfederationers kungliga medalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1950 Valör: Guld

PDF
kungamedaljen.pdf

Ytterligare information:
Sveriges Motorfederationer, Stockholm, är en år 1935 grundad organisation (under 1935 med namnet Sveriges motorcykelfederation), vars främsta uppgift är att planera och leda inhemska bil- och motorcykeltävlingar och att vid svenskt dellagande i utländska tävlingar organisera denna medverkan. S. har generalsekretariat i Stockholm samt distriktsstyrelser och specialkommittéer.

Sveriges Motorfederations Kungliga Medalj (med motorfederation avses de fyra motorsportförbunden; Svenska Bilsportförbundet, Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet, Svenska Flygsportförbundet och Svenska Racerbåtförbundet).

Sveriges Motorfederationers Kungliga Medalj är instiftad för att utdelas till person som under en lång följd av år nedlagt ett hängivet, förtjänstfullt och framgångsrikt arbete för främjandet av motorsport.

Medaljen präglades förut av Myntverket i Eskilstuna. Nu tillverkas den av Svenska Medalj AB i Eskilstuna.

Den tidiga medaljen med Carl XVI Gustafs bild tilldelades Sören Ringi år 1974 är förgylld men oxiderad varför den ser ut som en silvermedalj.


 

Uppladdad: 2012-04-30 12:37:20, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-04-30 12:37:44, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-05-23 10:24:47, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-05-23 10:25:09, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-01-02 05:21:10, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-01-02 05:21:22, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-22 12:06:49, av: Richard Nyström.Åtsida - dam

Uppladdad: 2014-02-22 12:07:23, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-08-05 10:43:21, av: Richard Nyström.Medaljör

Uppladdad: 2017-03-16 19:09:46, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-03-16 19:09:56, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-04-30 12:38:16, av: Richard Nyström.Åtsida - Gustav VI Adolf

Kommentarer: