I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvcfiGM: Sveriges Centralförening för idrottens främjande förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1907 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medaljen är av 9:e storleken. Bandet är mörkblått med en gul rand i mitten och gula kanter / gul rand på vardera sidan.

Sveriges centralförening för idrottens främjande (SCIF) bildades den 7 maj 1897 i Stockholms slott som Sveriges allmänna idrottsförbund innan namnet ändrades år 1900 och är en förening för att främja sport- och idrottsintresset i Sverige. Förste ordförande var Viktor Balck. Man anordnade bland annat Nordiska spelen 1901-1926.

Från 1913 till 1931 fördelades statsbidraget till svensk idrott dels gen SCIF och dels via Riksidrottsförbundet, men från 1931 har Riksidrottförbundet ensam haft denna roll.


 

Uppladdad: 2013-06-28 02:01:37, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-06-28 02:01:54, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-03-12 19:53:11, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-03-12 19:53:27, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-03-12 19:53:42, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2017-03-12 19:54:12, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2019-08-12 06:45:02, av: Mikael Sundbom.Åtsida. Bild tagen på Livrustkammaren.

Kommentarer: